Srbija usvaja sporazum ACTA !

0

Kontroverzni sporazum ACTA, koji se navodno usvaja kako bi zaštitio autorska prava i zaustavio pirateriju će čini se biti usvojen i u Srbiji.

Istovremeno širom sveta i Evrope zakazane su demonstracije protiv ovog sporazuma. Stručnjaci upozoravaju da će sporazum ugroziti osnovna ljudska prava i omogućiti cenzuru na Internetu, pa i ugroziti sve osnovne principe slobode na kojima se on danas zasniva. Navodno iza celog sporazuma stoji moćni korporativni lobi koji zapravo želi da spreči slobodnu razmenu informacija.

 

Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka na Pravnom fakultetu „Union„, izjavila je da su pravni metodi koje sadrže ACTA agresivni i da ugrožavaju pravo na privatnost, slobodu izražavanja, pravo na lečenje i pravično odlučivanje.

Država može naložiti provajderu da hitno otkrije nosiocu prava intelektualne svojine informacije o korisniku za kojeg se tvrdi da je povredio pravo intelektualne svojine. Dovoljno je da nosilac prava tvdi da je određeni korisnik njegovo pravo povredio. Takođe, ovaj sporazum zemljama potpisnicama nameće obavezu krivično-pravne zaštite, što odstupa od EU standarda, a ne obezbeđuje ni pravično suđenje„, kaže Vodinelić i dodaje da u ACTA sporazumu nema garancija za optuženog  jer se mogu izreći privremene mere oduzimanja i zaplene njegove imovine, za koje se tvrdi da su rezultat povrede prava intelektualne svojine, a da se tuženom ne pruži prilika da se izjasni.

 

Istovremeno Evropska komisija je zatražila od Evropskog suda pravde mišljenje o tome da li je ovaj ugovor u skladu sa slobodom izražavanja i slobodom Interneta. Devet zemalja članica već je zaustavilo ratifikaciju sporazuma i odložilo potpisivanje do daljnjeg. Srbija u ovom trenutku navodno planira da pokrene proceduru usvajanja sporazuma!

Protest u Beogradu

U Beogradu će 25. februara na Trgu republike biti organizovan protest protiv priključenja Srbije ovom sporazumu.

 

Tekst preuzet sa sajta Interfejs.tv
http://www.interfejs.tv/prilog.php?ID=14535

Povezano:
Napiši komentar

Negativni, vulgarni i komentari mržnje neće biti odobreni ili će biti automatski obrisani. Email adresa neće biti javno prikazana.