[Android] Cannot Connect To Camera – rešenje

1

can't connect to camera android

Cannot Connect To Camera je poruka koja se nekad pojavi kada aplikacija za slikanje ne uspe da se poveže sa kamerom. Šta tada raditi?

Postoji svega nekoliko opcija koje možete pokušati.

1) Prebacite se na neku drugu aplikaciju, a zatim se vratite (sa Back) na aplikaciju kamere. Opet Back da izađete iz kamere, pa je ponovo pokrenite. Ovo retko kad uspe, ali je najbrži način.

2) Pogasite sve aplikacije koje koriste kameru. Uđite u potrošnju baterije (Settings>Battery) i ugasite proces „mm-qcamera-daemon“ ako postoji. Pokrenite aplikaciju kamere ponovo i vidite da li je problem rešen.

3) Zaustavite aplikaciju kamere: Settings>Apps>All>Camera>Force close>Clear cache, a zatim ponovo pokrenite. Ako problem nije rešen, ostaje vam još jedna opcija.

4) Restartujte uređaj. Ovo radi uvek, ali i najduže traje. Ako se ni tad ne reši, postoji mogućnost da je hardverski problem, ili možda softverski. Redovno ažurirajte sistem.

Povezano
PRIKAŽI KOMENTARE (1)