Ne vidim ikonicu „Get Windows 10“ – Rešenje

Microsoft će 29. Jula početi da šalje ažuriranje za Windows 10, a vi još uvek niste dobili obaveštenje za besplatnu nadogradnju. Evo rešenja!

Mala ikonica u system tray delu vam nedostaje kako biste se prijavili, ali zašto? Razloga ima nekoliko a ja ću napisati nekoliko koraka koje možete preduzeti kako biste dobili tu ikonicu i napokon se prijavili za besplatno ažuriranje.

windows-10-update-jul

Uslovi:

1) Windows 7 SP1 ili Windows 8.1

2) Instalirana ažuriranja:

– Windows 7 SP1: KB3035583 i KB2952664

– Windows 8.1: KB3035583 i KB2976978

ova ažuriranja ćete pronaći u panelu sa ažuriranjima: Control Panel > Updates > Check Updates. Ako piše da su sva ažuriranja instalirana, tj. da ne postoje nova, onda verovatno imate ova ažuriranja.

Provera ažuriranja:

Ako niste sigurni da li su instalirana, uradite sledeće:

1) Pokrenite CMD kao Administrator i nalepite ovaj Kod pa pritisnite Enter:

dism /online /get-packages | findstr XXXXXXX

gde ćete umesto „XXXXXXX“ staviti broj ažuriranja, npr: „3035583„. Gore imate 4 ažuriranja pa testirajte 2 za vaš sistem.

Ako za rezultat dobijete nešto tipa: Package Identity: Package_for_… znači da je ažuriranje instalirano. Ako ne, onda proverite još jednom da li postoje ažuriranja pa pređite na sledeći korak.

Rešenje:

Ovo je zvanično rešenje koje je postavio Microsoft kao odgovor na njihovom forumu, i skripte su oni postavili. Izvor na kraju članka.

1) Otvorite Notepad i nalepite ovu skriptu:

– za ENG sisteme:

REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\UpgradeExperienceIndicators" /v UpgEx | findstr UpgEx
if "%errorlevel%" == "0" GOTO RunGWX
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Appraiser" /v UtcOnetimeSend /t REG_DWORD /d 1 /f
schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"
:CompatCheckRunning
schtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"
schtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" | findstr Ready
if NOT "%errorlevel%" == "0" ping localhost >nul &goto :CompatCheckRunning
:RunGWX
schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig"

– za sve ostale (meni ova radi):

REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\UpgradeExperienceIndicators" /v UpgEx | findstr UpgEx
if "%errorlevel%" == "0" GOTO RunGWX
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Appraiser" /v UtcOnetimeSend /t REG_DWORD /d 1 /f
schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"
:CompatCheckRunning
schtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"
Powershell -Command "Get-ScheduledTask -TaskName 'Microsoft Compatibility Appraiser' -TaskPath '\Microsoft\Windows\Application Experience\'" | Find "Ready"
if NOT "%errorlevel%" == "0" ping localhost >nul &goto :CompatCheckRunning
:RunGWX
schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig"

2)Save As..“ pa odaberite „All files“ a za ime upišite npr. provera.cmd

missing-windows-10-icon

3) Pokrenite kao Admin: desni klik > Run as Administrator

Nakon što se skripta izvrši, pojaviće se ikonica u system tray delu, znači da ste uspeli! Kliknite na nju i prijavite se za Windows 10.

Ako skripta uđe u loop, tj. uvek isto izvršava, onda pokušajte onu drugu, ako i ta druga ne radi, onda pokušajte sledeće…

Rešenje 2:

Ovo nije zvanično rešenje iz Microsofta ali je skripta testirana i proverene od mnogo ljudi (i ja sam je proverio) i nema zlonamernog Koda.

windows-10-missing-icons-fix

1) Preuzmite skriptu sa ovog linka: https://www.dropbox.com/s/0u0au9xgy6ss18p/win10fix_full.zip?dl=0 (ako pita za registraciju, samo zatvorite taj prozor i opet pokrenite download)

2) Pokrenite kao Admin: desni klik > Run as administrator

3) Odaberite opciju 1 prvo pa ako ne uspe onda ostale dok ne uspete.

Ako ni ovo ne uspe, onda ponovo pokrenite sistem i ponovite postupak.

Izvor: answers.microsoft.com

-53%

28.44€

Grand Theft Auto V

-37%

37.99€

Call of Duty: World War II

-25%

44.99€

Far Cry 5

-35%

9.10€

Counter Strike: Global Offensive

-81%

5.79€

The Crew

-74%

5.19€

Euro Truck Simulator 2