Excel: kako razdvojiti ime i prezime u dva polja? (Bolji način)

0

Često prilikom anketiranja stavljamo jedno polje za unos imena i prezimena kako bi ljudi imali što manje polja za popunjavanje. Ali, problem nastaje kada moramo da, iz nekog razloga, razdvojimo spojeno puno ime i prezime u dva polja u Excel tabeli. Isto tako često dobijamo izvezene podatke gde su ime i prezime u jednoj koloni, a nama trebaju dve. Naravno, postoji još situacija kada bi nam ovo zatrebalo ali ja sam se setio najskorije u kojoj sam bio.

Sreća pa je Excel veoma moćan i ovo nije teško uraditi. Napominjem i da ovaj metod radi i u Google Sheets i u većini drugih sličnih programa.

Kako NE treba raditi

Ime i prezime se uglavnom sastoji iz dve reči: ime i prezime. Zbog toga ljudi često ovaj problem rešavaju tako što razdvoje tekst u ćeliji na osnovu razmaka i tako dobiju dva teksta. Ovo nije dobar pristup jer ne unose svi samo ime i prezime, neko unese i devojačko prezime, srednje ime, doda inicijal ili ime roditelja, i slično. U tom slučaju ova formula više ne može da pomogne jer ćemo tekst podeliti u više od dve reči. Za rezultat imamo ime u prvom polju, a prezime nećemo videti nigde.

Evo na primeru Petar Igor Petrović (Ime, Ime roditelja, Prezime):

Kao što vidite na slici iznad dobili smo samo ime i ime roditelja, nema nigde prezimena. Dakle, treba napraviti male izmene u ovom pristupu.

Uputstvo kako TREBA raditi

Umesto da slepo delimo tekst na osnovu razmaka, mi ga možemo podeliti tako da prvi deo bude ime, a sve ostalo da smatramo prezimenom. Na taj način ćemo uvek dobiti ime, a prezime (i svi dodatni delovi) će biti u drugoj koloni.

Evo koristićemo isti primer kao i malopre: Petar Igor Petrović.

Prvo označite polje B2 (polje za ime) i nalepite sledeću formulu:

=index(split(A2, " "), 1)

Kao što vidite na slici iznad u polje B2 sada imamo samo ime – ovo je isto kao i u prvoj metodi. E sada se dešava magija: umesto da prosto delimo puno ime i prezime, mi ćemo od toga oduzeti samo ime (tj. B2 polje) i dobiti ostatak.

Dakle, u polje C2 (polje za prezime) unesite sledeću formulu:

=trim(REGEXREPLACE(A2, B2, ""))

Na slici iznad možete videti formulu na delu. Prosto smo od punog teksta iz polja A2 oduzeli sadržaj iz polja B2, a taj sadržaj u B2 smo dobili izdvajanjem prve reči iz polja A2.

Na ovaj način smo sačuvali samo ime u prvoj koloni i smestili sve ostalo u drugu kolonu.

Mana ove metode je što u drugom polju nećemo imati samo prezime, ali je mnogo bolja solucija nego da nemamo prezime uopšte. Takođe, u većini pisanih formulara u polje za prezime se unose i druga prezimena/imena ako već ne postoji zasebno polje. Tako da, ova metoda je neka idealna sredina.

Povezano:
Napiši komentar

Negativni, vulgarni i komentari mržnje neće biti odobreni ili će biti automatski obrisani. Email adresa neće biti javno prikazana.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.