Excel: kako razdvojiti ime i prezime u dva polja? (Bolji način)

0

Često prilikom anketiranja stavljamo jedno polje za unos imena i prezimena kako bi ljudi imali što manje polja za popunjavanje. Ali, problem nastaje kada moramo da, iz nekog razloga, razdvojimo spojeno puno ime i prezime u dva polja u Excel tabeli. Isto tako često dobijamo izvezene podatke gde su ime i prezime u jednoj koloni, a nama trebaju dve. Naravno, postoji još situacija kada bi nam ovo zatrebalo ali ja sam se setio najskorije u kojoj sam bio.

Sreća pa je Excel veoma moćan i ovo nije teško uraditi. Napominjem i da ovaj metod radi i u Google Sheets i u većini drugih sličnih programa.

Kako NE treba raditi

Ime i prezime se uglavnom sastoji iz dve reči: ime i prezime. Zbog toga ljudi često ovaj problem rešavaju tako što razdvoje tekst u ćeliji na osnovu razmaka i tako dobiju dva teksta. Ovo nije dobar pristup jer ne unose svi samo ime i prezime, neko unese i devojačko prezime, srednje ime, doda inicijal ili ime roditelja, i slično. U tom slučaju ova formula više ne može da pomogne jer ćemo tekst podeliti u više od dve reči. Za rezultat imamo ime u prvom polju, a prezime nećemo videti nigde.

Evo na primeru Petar Igor Petrović (Ime, Ime roditelja, Prezime):

excel ime i prezime u dve kolone 0

Kao što vidite na slici iznad dobili smo samo ime i ime roditelja, nema nigde prezimena. Dakle, treba napraviti male izmene u ovom pristupu.

Uputstvo kako TREBA raditi

Umesto da slepo delimo tekst na osnovu razmaka, mi ga možemo podeliti tako da prvi deo bude ime, a sve ostalo da smatramo prezimenom. Na taj način ćemo uvek dobiti ime, a prezime (i svi dodatni delovi) će biti u drugoj koloni.

Evo koristićemo isti primer kao i malopre: Petar Igor Petrović.

Prvo označite polje B2 (polje za ime) i nalepite sledeću formulu:

=index(split(A2, " "), 1)
excel ime i prezime u dve kolone 1

Kao što vidite na slici iznad u polje B2 sada imamo samo ime – ovo je isto kao i u prvoj metodi. E sada se dešava magija: umesto da prosto delimo puno ime i prezime, mi ćemo od toga oduzeti samo ime (tj. B2 polje) i dobiti ostatak.

Dakle, u polje C2 (polje za prezime) unesite sledeću formulu:

=trim(REGEXREPLACE(A2, B2, ""))
excel ime i prezime u dve kolone 2

Na slici iznad možete videti formulu na delu. Prosto smo od punog teksta iz polja A2 oduzeli sadržaj iz polja B2, a taj sadržaj u B2 smo dobili izdvajanjem prve reči iz polja A2.

Na ovaj način smo sačuvali samo ime u prvoj koloni i smestili sve ostalo u drugu kolonu.

Mana ove metode je što u drugom polju nećemo imati samo prezime, ali je mnogo bolja solucija nego da nemamo prezime uopšte. Takođe, u većini pisanih formulara u polje za prezime se unose i druga prezimena/imena ako već ne postoji zasebno polje. Tako da, ova metoda je neka idealna sredina.

Povezano:
Napiši komentar

Negativni, vulgarni i komentari mržnje neće biti odobreni ili će biti automatski obrisani. Email adresa neće biti javno prikazana.