[Anketa] Blogovi kao pomoć pri kupovini IT robe

Pred Vama je upitnik čija je tema „Blog kao pomoćno sredstvo u prodaji IT robe preko interneta“. Cilj je ustanoviti koliko blogovi imaju uticaja na korisnike prilikom kupovine robe preko interneta.

Anketa je potpuno anonima i Vaši lični podaci se ne sakupljaju.

Hvala svima unapred na izdvojenom vremenu :)