Oznaka adapter

kickstarter-snaps

ZNAPS – magnetni adapter za vaš mobilni telefon

ZNAPS košta svega 9$ i pomoću njega možete staviti telefon na punjenje mnogo brže i lakše. Dovoljno je da priključite konektor u ulaz za punjač na telefonu, adapter na samom punjaču i kada približite adapter konektoru magneti će ih privući i punjenje će…