Oznaka Čemu služi?

Čemu služi „Refresh“ opcija kod Windows-a?

„Desni klik > Refresh“ je poznata akcija u Windows sistemu koju korisnici često praktikuju. Ali, čemu služi? Šta se desi kada kliknemo to? Ukratko: Refresh opcija deklariše sve komponente na ekranu kao „Dirty“ i time forsira operativni sistem da ih…