Oznaka

developer tools

Kako ograničiti brzinu preuzimanja u Chrome-u?

Chrome ima dosta jednostavan panel sa preuzimanjima. U tom panelu možete videti koji fajl se preuzima, kojom brzinom, koliko je preuzeto, gde i odakle se preuzima. Ali nema opciju pomoću koje možete ograničiti protok. Mnogi Download Manager programi imaju ugrađenu opciju za limitiranje brzine preuzimanja. Ta opcija je zaista korisna jer ako korisnik ne želi […]