Oznaka dropit

DropIt

Nakon sasvim uobičajenog procesa instalacije, i po pokretanju, na vašem desktopu će se nalaziti „DropIt zona„, u formi ikonice koja liči na uobičajene prečice na desktopu. Za početak, biće potrebno konfigurisati akcije, koje program naziva „patterns„. Prvo odaberite način filtriranja,…