Oznaka dvorak

dvorak vs qwerty

Qwerty vs Dvorak

Nedavno sam objavio članak gde sam podelio svoja iskustva u kucanju na Dvorak tastaturi, ali sad želim da ukratko napišem kakva je to Dvorak tastatura, zašto je efikasnija od Qwerty i da li početi koristiti je. Da bismo došli do…

Dvorak swiftkey

Dvorak tastatura – utisci nakon nekoliko meseci

Mnogi znaju samo za Qwerty i Qwertz raspored tastera na tastaturi, ali postoji i Dvorak i još dosta rasporeda koji su napravljeni radi efikasnijeg i bržeg kucanja. Npr. na Dvorak rasporedu se kuca i do 20x brže u odnosu na Qwerty. O…