Oznaka Folding@Home

korona virus fah

Folding@Home: pomozite u pronalaženju leka za Korona virus

Folding@Home (Pande Lab, Stanford University) je projekat koji koristi doniranu procesorsku snagu računara širom sveta u svrhe simuliranja proteinskog savijanja. Ove simulacije su veoma zahtevne po računar ali i veoma bitne za razumevanje bolesti i pronalaženje leka za terapije protiv…