Oznaka image

Kako odrediti da li je slika izmenjena ili nije

Kako danas imamo razne alate za doradu slika, među kojima je i Photoshop, nekad nije lako odrediti da li je neka slika izmenjena ili je original. Ako je slika loše obrađena, onda se to može primetiti bez ikakvog alata. Primer:…