Oznaka korpa za otpatke

schudle-empty-recycle-bin-windows

Namestite da se korpa za otpatke prazni sama

Ako često zaboravljate da ispraznite kantu za otpatke i time gubite dragocen prostor na disku, onda će vam ovaj mali trik rešiti problem. Radi se o zadatku (Task Scheduler) za Windows sistem koji će na određeni vremenski period isprazniti korpu…