Oznaka page

„Postavi kao…“ opcija na Facebook stranicama

Možda ste već primetili, Facebook je dodao novu opciju za objavljivanje statusa na fan stranicama – „Post as…“ Zapravo, ova opcija je postojala već samo su je sada integrisali u polje za pisanje statusa, pa je tako lakše i koristiti…