Blog o računarima, mobilnim uređajima i veb tehnologijama
Objave sa oznakom prečice

prečice

Facebook prečice

Prečice na tastaturi nam znatno olakšavaju korišćenje računara i internet servisa. Ukoliko niste znali, postoje prečice i za Facebook. Kombinacijom tastera alt+ neki boroj, možete otvoriti neku opciju, npr.: prečica "alt+1" će vas prebaciti…