Oznaka print

print-friendly-header

Kako prilagoditi web stranice za štampanje

Ako želite da uštedite na štampanju web stranica, a i bilo kom sadržaju uopšte, morate prilagoditi taj sadržaj za štampanje. To je bitno jer svako slovo i slika troše boje/prah, pa možemo da izbacimo ono što nam nije toliko bitno…