Blog o računarima, mobilnim uređajima i veb tehnologijama
Objave sa oznakom Promenljive

Promenljive

VB – Promenljive

 Prilikom programiranja morate razumeti i naučiti kako se koriste promenljive i šta one zapravo predstavljaju. Možda ste se ranije susretali sa pojmom promenljivih i to iz matematike sigurno. Možda ste primetili kada vaš profesor matematike…