Oznaka sdk

Android-Develope

Android SDK

Android SDK (Android software development) je nešto što morate instalirati ako želite da počnete sa izradom Android aplikacija. Android SDK sadrži sve alate koji su vam potrebni, što uključuje: debugger, biblioteke, handset emulator baziran na QEMU, dokumentaciju, primere kodova… Podržan je na Linux, Max…