Oznaka Tutorial

arduino-uno-r3

Arduino: Osnove

Arduino je veoma jeftina i mala mikrokontrolerska ploča otvorenog Koda koju originalno proizvodi italijanska firma „Smart Projects„. Zbog otvorenog Koda, postoji dosta firmi koje proizvode i prodaju ovaj uređaj po još nižoj ceni. Više o Arduinu možete pročitati na Wiki stranicama,…

VB – Promenljive

 Prilikom programiranja morate razumeti i naučiti kako se koriste promenljive i šta one zapravo predstavljaju. Možda ste se ranije susretali sa pojmom promenljivih i to iz matematike sigurno. Možda ste primetili kada vaš profesor matematike izgovara: „promenljiva iks“ . Zašto…

VB – Prva aplikacija

Da bi ste počeli sa učenjem Visual Basic-a možete to uraditi tako što ćete početi odmah sa formama koje su integrisane već , ali pravilniji način da započnete učenje jeste sa konzolnim aplikacijama. Zašto? Pre svega konzolne aplikacije nemaju onu…